Biblioteka szkolna Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki
w Nowym Wiśniczu
"Kto czyta książki, żyje podwójnie."
Umberto Eco

DLA UCZNIÓW

Poniżej znajdziesz informacje na temat tworzenia bibliografii załącznikowej do pracy semestralnej oraz przydatne linki.

WARTO ZAJRZEĆ

Literatura
  Biblioteka Internetowa Wolne Lektury: http://wolnelektury.pl/
  Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej: http://literat.ug.edu.pl/
  Cyfrowa Biblioteka Narodowa: http://www.polona.pl/
  Serwis poświęcony dawnej literaturze polskiej - Staropolska : http://staropolska.pl/

Motywy literackie
· http://motywy-literackie.klp.pl/
· http://motywyliterackie.pl/

Film
· recenzje filmów w prasie polskiej: http://filmpolski.pl/fp/index.php/slowo

Studia
· Wirtualny Informator Maturzysty: http://www.uczelnie.info.pl/Bibliografia załącznikowa

Bibliografia załącznikowa – wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, publikacje z Internetu), które autor wykorzystał do swojej pracy.
Literatura podmiotu– wykaz dokumentów poddawanych analizie (dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, filmy)
Literatura przedmiotu– pozycje krytycznoliterackie, które posłużyły do opracowania tematu.

Zasady sporządzania bibliografii:
1. W obrębie bibliografii opisy porządkujemy alfabetycznie według nazwisk autorów lub pierwszego wyrazu w tytule
2. W przypadku książki wydanej po raz pierwszy,informacje o wydaniu pomija się
3. Poszczególne elementy opisu oddziela się przecinkiem
4. Jeśli książka napisana jest przez więcej niż 3 autorów opis bibliograficzny zaczynamy od tytułu
5. Jeżeli autorów jest 2 lub 3 podajemy ich personalia oddzielając od siebie przecinkami
6. Tytuły naukowe autora pomija się
7. Tytuły książek, rozdziałów piszemy kursywą
8. W cudzysłowie podajemy wyłącznie tytuł czasopisma

Opis książki ( od 1 do 3 autorów)

NAZWISKO imię autora, tytuł, wydanie, miejsce rok wydania, ISBN

MICKIEWICZ Adam, Dziady, Warszawa 1974

DRABAREK Barbara, FALKOWSKI Jacek, ROWIŃSKA Izabella, Szkolny słownik motywów literackich,
wyd.4, Warszawa 2005, ISBN 83-86075-72-4

Opis fragmentu książki

Opis całości książki, dodatkowo tytuł rozdziału, numery stron

KOCHANOWSKI Jan, Fraszki. Pieśni. Treny, Kraków 2004, ISBN 83-3426-680-1, Pieśń świętojańska o Sobótce, s. 72-88

DRABAREK Barbara, FALKOWSKI Jacek, ROWIŃSKA Izabella, Szkolny słownik motywów literackich,
wyd.4, Warszawa 2005, ISBN 83-86075-72-4, Diabeł, s. 95-97

Opis książki powyżej 3 autorów lub pod redakcją

Tytuł, redaktor, wydanie, miejsce i rok wydania, ISBN


Lektury bez tajemnic, pod red. Michała Kuziaka, Warszawa 2002, ISBN 83-4561-738-2

Opis fragmentu wydawnictwa zbiorowego

NAZWISKO imię autora rozdziału, tytuł rozdziału, w: opis całości książki, numery stron rozdziału

KRÓLIKIEWICZ Grażyna, Romantyzm, w: Okresy literackie, praca pod red. Jana Majdy, wyd.2, Warszawa 1998, ISBN 83-897-354-7, s. 174-214

Opis artykułu z czasopisma

NAZWISKO imię autora, tytuł artykułu, tytuł czasopisma w cudzysłowie, rok, nr czasopisma, numery stron


JARECKA Renata, Dwór, „Cogito”, 2006, nr 1, s. 50-56

Opis dokumentu elektronicznego

NAZWISKO imię autora, tytuł, typ nośnika [online lub CD-ROM], wydanie (wersja), miejsce rok wydania, [data dostępu
podana w nawiasie kwadratowym - dotyczy dok. online]

KOWALSKI Jan, Cyfrowe pieniądze [online], [dostęp : 30 września 2013], http://www.pcformat.pl/Cyfrowe-pieniadze

Opis reprodukcji

NAZWISKO imię artysty, tytuł dzieła, w: opis całości książki, numer strony

EYCK Jan, Adam i Ewa, w: Leksykon malarstwa od A do Z, Warszawa 1998, ISBN 83-785-456-9, s. 210 


GODZINY OTWARCIA

  Pon. 8.00-14.30
  Wt.   8.00-14.30
  Śr.   10.30-18.00
  Czw. 8.00-14.30
  Pt.    9.00-12.00
Kreator strony - przetestuj