Biblioteka szkolna Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki
w Nowym Wiśniczu
"Kto czyta książki, żyje podwójnie."
Umberto Eco

REGULAMIN

1. Z biblioteki mogą korzystać:
• uczniowie na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym
• nauczyciele
• inni pracownicy szkoły
• rodzice na podstawie kart czytelniczych swoich dzieci
2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
3. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
4. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres 4 tygodni, ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.
5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
6. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
7. Zbiorów z czytelni nie wypożycza się. W wyjątkowych sytuacjach albumy i opracowania z historii sztuki mogą być udostepnione w ramach wypożyczeń „na noc” lub „na niedzielę” pod warunkiem pozostawienia w bibliotece dokumentu osobistego czytelnika i zwrotu następnego dnia.
8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki i innych materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest odkupić taka samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza o równej lub wiekszej wartości.
9. Na okres ferii świątecznych, zimowych oraz na wakacje uczniowie mogą wypożyczyć nieograniczoną liczbę książek bez konieczności prolongowania okresu ich wypożyczenia.


GODZINY OTWARCIA

  Pon.  8.00-15.00
  Wt.     8.00-14.30
  Śr.     10.15-18.00
  Czw.  8.00-14.30
  Pt.       9.00-12.00
Kreator strony - przetestuj